c

26.02.2010 13:16

 

Přečtěte si o dalších typech prenatálního vyšetření:

Amniocentéza (odběr plodové vody),

FISH,

3D ultrazvuk,

4D ultrazvuk.