Prenatální diagnostika: Amniocentéza (odběr plodové vody)

Zpět na Centrum prenatální diagnostiky

Jaký je princip vyšetření amniocentéza (odběr plodové vody)?

Amiální tekutina obsahuje odloupané buňky z plodu a plodových obalů. U nich je po nezbytné kultivaci vyšetřen a struktura chromozomů. Současně je vyšetřena i hladina AFP (alfafetoproteinu) v plodové vodě. Zvýšená hodnota může signalizovat přítomnost rozštěpové vady plodu. Výsledek analýzy chromozomů je k dispozici za 12 – 14 dnů.

 

Jak se vyšetření amniocentéza (odběr plodové vody) provádí?

Při vyšetření amniocentéza (odběr plodové vody) je pod kontrolou ultrazvuku přes břišní stěnu zavedena do amiální dutiny tenká jehla. Tou je odebráno cca 10% z celkového objemu plodové vody. Zákrok lze nejlépe přirovnat k odběru krve ze žíly, nebo nitrosvalové injekci.

 

Jaké je riziko vyšetření amniocentéza (odběr plodové vody)?

Největším rizikem spojeným s vyšetřením amniocentéza (odběr plodové vody)je vyvolání spontánního potratu. Toto riziko je u vyšetření amniocentéza (odběr plodové vody) udáváno v rozmezí 0,5 – 1,0 %. V Centru prenatální diagnostikyse pohybuje mezi 0.25 – 0.35%.

 

Jaké jsou výhody vyšetření amniocentéza (odběr plodové vody)?

Amniocentéza (odběr plodové vody) je nejčastěji prováděný způsob prenatálního vyšetření plodu. Amniocentéza (odběr plodové vody) je poměrně bezpečná a přesná metoda s minimem komplikací či nutností opakování odběru.

 

Kdy není vhodné vyšetření provádět?

Toto vyšetření je spojeno s vyšším rizikem u pacientek s krvácením, tonizací dělohy, inkompetencí hrdla děložního čípku či jiným celkovým onemocněním.

 

Objednejte se na vyšetření Amiocentéza (odběr plodové vody)

Na vyšetření Amniocentéza (odběr plodové vody) se můžete objednat na: 

Telefonním čísle:

+420 542 221 740

Osobně:

Veveří 39

BRNO 

602 00


Zpět na Centrum prenatální diagnostiky