Prenatální diagnostika: CVS (odběr chloriových klků)

Zpět na Centrum prenatální diagnostiky

Jaký je princip vyšetření?

 Vzhledem k tomu, že embryonální základ placenty a plodu je stejný, lze vyšetřením počtu chromozomů v placentě zjistit i počet chromozomů u plodu.

 

Jak se vyšetření provádí?

Toto vyšetření je prováděno ambulantně. Pod kontrolou ultrazvuku je přes břišní stěnu zavedena tenká jehla do placenty plodu, odkud je odebrán malý vzorek tkáně.

 

Jaké jsou výhody tohoto vyšetření?

Největší výhodou vyšetření je, že může být prováděno již od ukončeného 11. týdne těhotenství s výsledky do 1 týdne.

 

Jaké jsou nevýhody vyšetření?

Největší nevýhodou je nutnost opakování odběru. Přibližně v 6% vzorků nelze z technických důvodů uzavřít diagnosu a odběr je nutno doplnit odběrem plodové vody.

 

Jaké jsou rizika CVS?

Největším rizikem je 1% riziko vyvolání potratu. Toto riziko je nutné přičíst k 4% riziku přirozených těhotenských ztrát. Dalšími riziky je vyvolání krvácení a bolesti. Infekční komplikace jsou velmi vzácné.

 

Kdy není vhodné vyšetření provádět?

Vyšetření je spojeno s vyšším rizikem u pacientek s krvácením, tonizací dělohy, inkompetencí hrdla děložního či jiným celkovým onemocněním. Rovněž je nevhodné pro Rh negativní pacientky.

 

 

Objednejte se na vyšetření CVS 

Na vyšetření CVS se můžete objednat na: 

Telefonním čísle:

+420 542 221 740

 Osobně:

Veveří 39

BRNO 

602 00


Zpět na Centrum prenatální diagnostiky

Přečtěte si o dalších typech prenatálního vyšetření:

Amniocentéza (odběr plodové vody),

FISH,

3D ultrazvuk,

4D ultrazvuk,

 

Screening NT,

Downův syndrom.