Prenatální diagnostika: Fluorescent in situ hybridisation (FISH)

Zpět na Centrum prenatální diagnostiky

Tato speciální metoda prenatální diagnostiky může být použita jak při vyšetření plodové vody, tak i choriových klků z placenty.

 

Jaký je princip metody?

Při vyšetření pomocí FISH jsou využívány speciální DNA sondy, které se po krátké hybridizaci přímo váží na jednotlivé chromozomy. Navázaná sonda je viditelná fluorescenčním mikroskopem. K dispozici jsou sondy diagnostikující přítomnost 13, 18, 21, x, a Y chromozomu.

 

Jaké jsou výhody tohoto vyšetření?

Toto  vyšetření z oblasti prenatální diagnostiky může být provedeno bez nutnosti kultivaci buněk. Největší výhodou je rychlost provedení – výsledek je k dispozici do 24 hodin.

 

Jaké jsou nevýhody toho vyšetření?

Toto vyšetření neodhalí jemné strukturální odchylky a přestavby chromozomů (translokace apod.), proto je vždy doplněno klasickým vyšetřením. Jedná se cca o 10% všech chromozomálních aberací. Pravděpodobnost nepřesného výsledku – selhání hybridizace – je přibližně 1: 1 000.

 

Je toto vyšetření hrazeno zdravotní pojišťovnou?

Toto vyšetření je hrazeno pojišťovnou jen ve zvláštních případech (časová tíseň, selhání kultivace atd.). Jinak je považované za nadstandardní.

 

Objednejte se na vyšetření FISH

Na vyšetření FISH se můžete objednat na: 

Telefonním čísle:

+420 542 221 740

Osobně:

Veveří 39

BRNO 

602 00


Zpět na Centrum prenatální diagnostiky