Centrum prenatální diagnostiky – pracoviště odborníků na prenatální diagnostiku

 

Centrum prenatální diagnostiky se řadí mezi špičková zařízení, která poskytují moderní diagnostické metody v oblasti prenatální diagnostiky. Prenatální diagnostika  slouží k odhalení nemocných vrozených vývojových vad plodů (Downův syndrom) před porodem. Jedna z nejčastějších metod prenatální diagnostiky je vyšetření počtu chromozomů plodu.

 

 

 

Centrum prenatální diagnostiky nabízí tato vyšetření prenatální diagnostiky:

Odběr choriových klků (CVS – Chornic filous sampling),

Odběr plodové vody (Amniocentéza),

Fluorescent in situ hybridiasation (FISH).

 

Proč zvolit Centrum prenatální diagnostiky? 

1. Nejlepší odborníci na prenatální diagnostiku v České republice.

2. Největší záchyt onemocněných plodů s Downovým syndromem v České republice (pomocí prenatální diagnostiky).

3. Široké spektrum poskytovaných služeb (genetické vyšetření, 3D ultrazvuk, 4D ultrazvuk).

4. Výborná dostupnost ve středu města Brna.

 

Objednejte se na vyšetření (prenatální diagnostika, odběr plodové vody, 3D ultrazvuk)    na telefonním čísle: +420 542 221 740 nebo osobně  v recepci Centra prenatální diagnostiky na Veveří 39, 602 00 Brno.